Zaštitini moduli

 

Moduli za zvučnu i optičku signalizaciju

10500 - Kućište osigurača, 1P 16A 250V A. C., za osigurače 5 x 20 mm, 1 module, antracit dirka

10500.B - Isto što i 10500 ali bela dirka

10502 - Ograničavač prekomernog napona 250V A. C., sa zaštitom i interventnim indikatorom, 1 modul, antracit dirka

10502.B - Isto što i 10502 ali bela dirka

10511/6 - Diferencijalni strujni prekidač, 1P+N, C 6A 120-230V A. C. 50-60Hz - TC 10mA, B. C. 1500A, 2 modula, antracit dirka

10511/6.B - Isto što i 10511/6 ali bela dirka

10511/10 - Isto kao i 10511/6 ali za struju 10A

10511/10.B - Isto što i 10511/10 ali bela dirka

10511/16 - Isto kao i 10511/6 ali za struju 16A

10511/16.B - Isto što i 10511/16 ali bela dirka

10505/6 - Automatski termalno magnetni prekidač, 1P+N, C 6A 120-230V A. C. 50-60Hz - B. C. 1500A, 1 modul, antracit dirka

10505/10 - Isto kao i 10505/6 ali za struju 10A

10505/16 - Isto kao i 10505/6 ali za struju 16A