Moduli za zvučnu i optičku signalizaciju

 

Moduli za zvučnu i optičku signalizaciju

10250 - Zvono 12V AC 50 Hz, 1 modul, antracit

10250.B -
Zvono 12V AC 50 Hz, 1 modul, bela

10255 -
Buzer 12V AC 50 Hz, 1 modul, antracit

10255.B -
Buzer 12V AC 50 Hz, 1 modul, bela

10260 -
Zvono 230V AC 50 Hz, 1 modul, antracit

10260.B -
Zvono 230V AC 50 Hz, 1 modul, bela

10265 -
Buzer 230V AC 50 Hz, 1 modul, antracit

10265.B - Buzer 230V AC 50 Hz, 1 modul, bela

10280 - Trasparentni difuzor, provodnik se spaja zavrtnjevima, 1 module, antracit, (treba ga kompletirati sa 12-24V ili 230V zelenom LED)

10280.B - Trasparentni difuzor, provodnik se spaja zavrtnjevima, 1 module, bela, (treba ga kompletirati sa 12-24V ili 230V zelenom LED)

 

 

10281 - Narandzasti difuzor, provodnik se spaja zavrtnjevima, 1 modul, antracit dirka, (treba ga kompletirati sa 12-24V ili 230V belom LED)

10281.B - Narandzasti difuzor, provodnik se spaja zavrtnjevima, 1 modul, bela dirka, (treba ga kompletirati sa 12-24V ili 230V belom LED)

10282 - Crveni difuzor, provodnik se spaja zavrtnjevima, 1 modul, antracit dirka, (treba ga kompletirati sa 12-24V ili 230V belom LED)

10282.B - Crveni difuzor, provodnik se spaja zavrtnjevima, 1 modul, bela dirka, (treba ga kompletirati sa 12-24V ili 230V belom LED)

10283 - Zeleni difuzor, provodnik se spaja zavrtnjevima, 1 modul, antracit dirka, (treba ga kompletirati sa 12-24V ili 230V belom LED)

10283.B - Zeleni difuzor, provodnik se spaja zavrtnjevima, 1 modul, bela dirka, (treba ga kompletirati sa 12-24V ili 230V belom LED)

10284 - Transparentni difuzor sa 230 VAC dvobojnom LED, provodnik se spaja zavrtnjevima, 1 modul, antracit dirka

 

10297 - Elektronski odvojivo svetlo, aktivira se prilikom nestanka struje, 230V AC, 1 modul, antracit dirka

10297.B - Elektronski odvojivo svetlo, aktivira se prilikom nestanka struje, 230V AC, 1 modul, bela dirka

 

10253 - Dvomelodijsko elektronsko zvono sa podesivom jačinom, 12V AC ili 12V DC, 2 modula, antracit dirka

10253.B - Dvomelodijsko elektronsko zvono sa podesivom jačinom, 12V AC ili 12V DC, 2 modula, bela dirka