Prekidači

 

Osnovni prekidači sa antracit i belim poklopcima

10001
1 linijski prekidač, kabl se spaja bez alata (brza montaža),
1P 10A, 1 modul, antracit ili bela dirka

10101
1 linijski prekidač, kabl se spaja zavrtnjevima,
1P 10A, 1 modul, antracit ili bela dirka


10161
1 linijski prekidač, kabl se spaja zavrtnjevima,
1P 16A, 1 modul, antracit ili bela dirka

10003
2 linijski prekidač, kabl se spaja bez alata (brza montaža),
1P 10A, 1 modul, antracit ili bela dirka

 

Specijalni prekidači

10138
Dupli taster, provodnik se spaja zavrtnjem,
1P NO + 1P NO, 10A, 1 modul, antracit ili bela dirka

10139
Dupli taster sa blokadom, provodnik se spaja zavrtnjem,
1P NO + 1P NO, 10A, 1 modul, antracit ili bela dirka

 

Specijalni prekidači

10140
Prekidač sa zavrtnjevima, 3 pozicije,
OFF u centralnoj poziciji, 1P 10A, 1 modul,
antracit ili bela dirka

10141
Dvopolni prekidač ključem sa zavrtnjevima (ključ je prenosiv samo u "O" poziciji), 2P 10A, 1 modul, antracit ili bela dirka

10148
Dvopolni taster ključem sa zavrtnjevima, (ključ je prenosiv samo u "O" poziciji),  2P 10A, 1 modul, antracit ili bela dirka

 

Elektronski upravljivi prekidači

10126
Infracrveni senzor sa vremenski ograničenim izlazom, provodnici se spajaju zavrtnjevima, 1P NO 6A, 1 modul, antracit ili bela dirka

10530
Dimer za rezistivna opterećenja, regulacija rotacionim potenciometrom 100-500W, 230V AC sa lampicom, 1 modul, antracit ili bela dirka

10533
Dimer za rezistivna opterećenja, regulacija rotacionim potenciometrom i potisnim 2-smernim prekidačem, 100-500W, 230V AC sa lampicom, 1 modul, antracit ili bela dirka

10550
Dimer za rezistivna i induktivna opterećenja, regulacija tasterom, 60-500VA AC sa lampicom, techn. TRIAC, 1 modul, antracit ili bela dirka