Kontroler PASSAN PREMIUM

Passan kontroleri

Osnovni Passan 1104/501 kontroler može kontrolisati do 2 kanala. Kanal obezbeđuje ulaz za povezivanje čitača, vezu za izlazni taster i relejni izlaz za elektrobravu. 

Svaki kontroler može biti proširen da kontroliše do 6 kanala upotrebom priključnih modula. 1104/534 je dvokanalani priključni modul koji kontroliše kanale 3 i 4 a priključni modul 1104/556 kontroliše kanale 5 i 6.

Priključni moduli se jednostavno pakuju jedan na drugi izgrađujući tako kontroler za 6 kanala. Radi povećanja kapaciteta čitača i upravljanja moguće je povezati do 32 kontrolera i upravljati sa 192 kanala ukupno.

Upotreba priključnog modula radi kao prenosnik izgrađenog sistema dizajniran za sve zahtevane strane. Svaki kontroler ima jedinstvenu fizičku adresu podešenu DIP prekidačima.

Kontroler može takođe biti podešen u mod za pušatnje u rad upotrebom DIP prekidača. U tom privremenom modu kontrolere će automatski prepoznati sve FDI ključeve (priveske) bez dodatnih podešvanja ili programiranja.

Priključni modul sa "flash" memorijom evidentira bazu podataka i "firmware". Flash memorija ažurira na PC radnoj stanici rezervni softver kojim je moguće obnoviti podatke na kontroleru ili PC radnoj stanici. Sigurnosni "dongle" ključ moguće je ukloniti iz kontrolera ili mreže. PC radna stanica se može povezati na kontroler ili mrežu samo kada je žuti "dongle" priključen.
 

Tehničke karakteristike

Mogućnost umrežavanja više strana32 mrežna kontrolera 192 kanala (prolaza) RS232 (serijski port) USB
   interfejs Sposobnost nezavisnog rada u slučaju prekida mreže Lokalna memorija događaja
Mrežni pristup u lokalu, modemski ili u TCP/IP modu

Dodatni priključci i kartice

1104/503 FDI Passan modul za vreme i događaje
1104/505 FDI Passan modul za kontrolu lifta upotrebljava se sa 1104/506 za 64 liftova / strana (40 nivoa svaki) - zahtevaju se
    izdvojeni kontroleri kada se upotrebljava lift kartica i dekoderi
1104/534 FDI Passan modul za proširenje za kanale 3 i 4
1104/556 FDI Passan modul za proširenje za kanale 5 i 6
1104/544 FDI Passan modul 4 ulaza / 4 izlaza
1104/588 FDI Passan modul 8 ulaza / 8 izlaza

Passan karakteristike

2700 korisnika
Mrežni kontroler 2 kanala
Tamper prekidač
Password kontrolera
Sigurnosni "dongle" za PC pristup
Proširiv na 6 kanala upotrebom 2 kanalnih "plug in" modula
"Plug in" modul sa "flash" memorijom za unapređenje
Maksimalan raspon između kontrolera i čitača je 100m
6000 događaja (upotrebom 1104/503 "event plug-in" modula po kontroleru
LED dijagnostika stanja za napajanje, čitače, izlazne tastere i mrežnu vezu
Kontroler kompatibilan sa  FDI Proxster, montažnim panelima i RF čitačima
Mrežni kodirani ključevi
Easycase kompatibilan

Zahteva napajanje 12V DC 1A