FDI MATELEC kontrola pristupa


Šta je FDI MATELEC?

FDI MATELEC je specijalizovana organizacija za dizajniranje i proizvodnju rešenja za kontrolu pristupa.
Opseg naših proizvoda obezbeđuje namenska rešenja jednako dobra od malih jednostranih instalacija do velikih višestranih mreža.
FDI MATELEC zasnovan je na kvalitetu bez nedostataka. Svaki korak u proizvodnom procesu je konstantno nadziran.

FDI MATELEC obezbeđuje "one door" do "multi door" kontrolere, beskontaktne čitače, RF prijemnike, beskontaktne ključeve, ISO kartice, kontrolere za daljinski pristup dvostruke tehnologije, tastature, panele, softvere i pribor.

Šta je kontrola pristupa?

Kontrola pristupa je sposobnost da se dozvoli ili odbije pristup nekoj osobi ili grupi osoba sa ciljem povećanja bezbednosti objekta.
Kada se ključ predstavi čitaču, čitač šalje informacije, obično je to kodirani broj, kontroleru. Kontroler upoređuje primljene informacije sa pristupnom listom, odobrava ili odbija pristup držaču ključa na vratima i šalje informaciju u bazu podataka.
Kada je pristup odbijen, vrata ostaju zaključana. Kada je pristup odobren, kontroler aktivira rele da otključa vrata.

Šta je "stand-alone" kontroler?

Sposobonost da radi odobravanje ili odbijenja pristupa bez nadzora operatera. Kontroleru je jedino neophodno napajanje i inicijalno programiranje da radi samostalno.

Kako radi "on site" i off site" upravljanje?

On-site: Možete da direktno dodate u, ili obrišete ključeve iz kontrolne jedinice bez PC softvera.
Off-site: Mogućnost da operator doda, menja i briše autorizovane pristupe. To može biti u "živom" modu kada je kontroler
                direktno priključen na PC.

Šta je razlika između 125KHz i 13.56MHz?

125KHz: "Read only" (samo čitanje) rešenje, korisnički orijentisano u metalnim okruženjima, Atmel tag tehnologija
13.56MHz: "Read only" i čitaj i piši tehnologija, veoma osetljivo u metalnim okruženjima, više prostora za dodavanje informacija o ključevima, Mifare tag tehnologija.

Šta je razlika između "Read Only" (RO) i "Reading and Writing" (R&W) tehnologije?

Read Only (RO): Serijski broj ključa je zapisan u bazi podataka kontrolera. Ako je ključ prepoznat, pristup je odbren.
Read&Write (RW): Kontroler čuva informacije o ulazima, čitačima, vremenskim profilima, itd... Ako je prepoznat ulaz ključa i vremenski profil, pristup je odbren. Moguća je komunikacija između kontrolera i ključeva radi promena naziva vrata ili radi poništavanja izgubljkenih ključeva.     

Šta znači upravljanje događajima?

Ako se nešto desi na Vašoj strani, Vi možete ući u trag događaju na Vašem urađaju za kontrolu pristupa. Ko je otvorio vrata, u koje vreme, kroz CCTV opremu moguće je i videti događaj...

Šta je Anti-Pass Back (APB)?

Svrha "Anti-pass back" funkcije je da se spreči trenutnog imaoca kartice da omogući drugoj osobi da može ponovo proći kroz kontrolisan prolaz ako je imao kartice već prethodno prošao tim prolazom.

 


DA BISTE ODABRALI OPTIMALNU KONTROLU PRISTUPA, ODGOVORITE NA TRI PITANJA

1. Kako želite da upravljate Vašim sistemom kontrole pristupa?

2. Koliko vrata - prolaza želite da kontrolišete?

3. Koliko korisnika?

 

"ON SITE" upravljanje

Tastature

 

1. VR tastatura

Do 22 šifre, dvoja vrata

2. A3 tastatura

Do 22 šifre, dvoja vrata

3. A4 tastature

Do 22 šifre, dvoja vrata

 

"ON SITE" upravljanje

1. CIPROX 13.56

Tehnologija 13.56 MHz
Jedna vrata
Do 500 korisnika

2. TRANSIT

Tehnologija 125 KHz
Dvoja vrata
Do 500 ili 999 korisnika

3. VITWO READ ONLY

Tehnologija 13.56 MHz
Četvora vrata
Do 5000 korisnika

"ON SITE" upravljanje

Sa tehnologijom čitanja i upisivanja

 

 

"ON SITE" upravljanje

Modemska veza i TCP/IP