Interfonski sistemi

VODIČ KROZ URMET INTERFONSKE SISTEME

Sistemi sa malim brojem provodnika (žica)

IPervoice
2Voice Bibus VOP Digivoice

Maksimum lokala. Nema ograničenja broja korisnika,
tel. centrala za konverzaciju.
Spreman za optiku.
Idealan za  veliki stambeni kompleks sa velikim potrebama integracije (kontrola pristupa,
tel. centrala, protivprovalni alarmni sistem, sistem video nadzora, interkom sistem).
Samostalna dijagnostika sistema za proveru stanja sistema.

Prednosti i primena ovog sistema ogledaju se u primeni dva nepolarisana provodnika duž celog sistema što obezbeđuje brzu i jednostavnu instalaciju.
Idealno za vile i velike stambene komplekse sa npr. 4 glavna ulaza, 32 vertikale, 128 korisnika po vertikali, za čak ukupno 4096 korisnika.
Slobodna interna komunikacija sa čak 4 monitora u paraleli, integracija video nadzora,
drugi ulaz za upravljanje, itd.

VOP tehnologija za izradu interfonskih sistema do 250 korisnika, 12 pozivnih jedinica i rastojanje do 600 metara između pozivne jedinice i jedinice u stanu.
Laka izrada i kombinovanje audio i video interfonskih sistema.

Samo 5 žica je potrebno kod izrade sistema za opsluživanje stambenih kompleksa sa preko 3000 korisnika uz raspon između spoljne i unutrašnje jedinice čak do 3500 metara. Komukator za do 5 portirnica.
Dva razgovora u isto vreme sa dve glavne jedinice.

 

Analogni video sistemi

 

Analogni audio sistemi

Coax 5 - wire 4 + n 1 + n

Veliki raspon između kamere i monitora.
4+n interfon sa elektronskim pozivom su upotrebljeni.
Vrlo visok broj konfiguracija sa c/b i kolor video interfonima.

Izveden od 1+n audio
sistema radi transformacije 4+n audio sistema
u video sisteme bez dodavanja koaksijalnog kabla.

Upotrebljeni su tradicionalan i elektronski poziv interfona.
Sistemi sa interkom servisom uz funkciju privatnosti razgovora ka jedinici na ulazu i mogućnošću uvođenja sistema sa nekoliko ulaza uz automatsko uključenje.

Idealno za primenu kod izmene klasičnog sistema zvona u kompletan interfonski sistem bez potrebe za dodavanjem žica po vertikalama. Garantovana je privatnost razgovora između stanova.